EPISODE 23: Risikoavlastning i utviklingsland

Selskaper kan få høyere inntjening i utviklingsland, men investeringene uteblir.

https://shows.acast.com/fremtidensnaeringsliv/episodes/risikoavlasting-i-utviklingsland

De fattigste landene i bistandssamarbeidet får bistand, men etterspør investeringer – Bård Vegar Solhjell og Pablo Barrera diskuterer hvordan vi kan senke risikoen.

For to uker siden publiserte Norad en rapport om direkteinvesteringer i utviklingsland.

Selv om det er bistand Norad er mest kjent for å jobbe med, er private investeringer nøkkelen til å nå bærekraftsmålene. I rapporten fant de at næringslivet investerer i svært lav grad i de fattigste landene.

Hør mer om verktøyene for å avlaste risiko, sektorene hvor Norge kan utmerke seg, oppstartsprosjekter i flyktningsleirer og garantiordningen for fornybar energi i episoden her.

 

FLERE EPISODER

Blockchain og transparens

Ett av fem matprodukter er jukset med; Mali Hole Skogen og Sigbjørn Høgne diskuterer hvordan blockchain kan sikre transp...

Les mer

Klimaplanen

Yusuf Nebi Bastas og Karin Greve-Isdahl gir sine synspunkter på regjeringens klimaplan, som vil øke CO2-avgiften i 2030 ...

Les mer