EPISODE 96: Teknologinæringslivets vekstplan for Norge

«Fortell meg hva som skal stå i Norges vekstplan?» spurte næringsminister Jan Christian Vestre Abelia under Arendalsuka 2022. Nå er den her, og vekstmulighetene er store.  

Kristine Dahl Steidel, leder i Microsoft Norge, Ove Pettersen, leder i selskapet Inventas og Jo Eikeland Roald, leder for teknologipolitikk i Abeila, drøfter hva som må til og hvordan vi kan løse de mange utfordringer som tekonologinæringslivet møter. I Abelias «Advisory Board møte» har topplederene utarbeidet vekstplanen som kom som bestilling fra Støres regjering i etterkant av Arendalsuka.

– Det handler om prioritering, ta noen tøffe valg også handler det om å jobbe med økosystemetNoen må tørre å gå foran. 

Sier Kristine Dahl Steidel. Hun mener Norge har en unik mulighet til å lykkes med det grønne skiftet og skape nye grønne vekstnæringer. Innovasjonskraften som ligger i teknologi, er grunnleggende for denne omstillingen. 

Kompetansegapet 

Norge har høye ambisjoner om å utvikle et internasjonalt konkurransedyktig kunnskaps- og teknologisamfunn som kan sikre norske interesser og arbeidsplasser. Hovedfunn fra undersøkelser gjort i forbindelse med vekstplanen (TechNo 22 og Omstillingsbarometeret) viser imidlertid at 2 av 3 sier at de ikke får tilgang på den kompetansen de trenger for å vokse slik som de ønsker. Omstillingsbarometeret viser også at pilene peker nedover innen humankapital og innen teknologi og digitalisering. Dermed kan vi miste forspranget vi har, frykter Ove Pettersen.  

En løsning kan være at «Y-veien» innen tech-bransjen utvides, mener Pettersen: 

– På Vestlandet der man har såkalte industribygder er veien kort mellom hva som foregår på verftet og hva som forgår i skolesektoren. Innsikten i hvordan ting virker er annerledes for de som har gått fagskole enn de som bare har gått den akademiske skoleveien. De besitter en unik kompetanse mellom praksis og teori.  

Dette er noe Kristine kjenner seg igjen i:

Det er vesentlig å ha de beste med på laget slik at utfordringene kan løses på best mulig måte. Man kommer heller ikke utenom internasjonalt talent, for viktigheten av å tiltrekke seg de beste “hodene” fra andre land.  

Kristines argument for økt satsning i Norge knyttet til teknologiutvikling er å være tidlig ute. Norge som land har endel naturgitt forutsetninger for å lykkes med det grønne skiftet. Tverrpolitisk satsning, der politikk, næringsliv og akademia spiller sammen på en helt annen måte enn tidligere er grunnleggende.  

– Vi må lage teknologi i Norge som er så god at andre land ønsker å investere i den og kjøpe den.  

  Så hvordan skal Norge klare dette? Få svar i episoden, som du hører her:  

 

 

FLERE EPISODER

Helsedata og «friskehus»: – Skal flere overleve, må vi tenke nytt

– Jeg håper vi får et system som premierer å holde folk friske. I dag har vi det motsatte, sier Ingrid Stenstadvold R...

Les mer

Hvordan skal Norge bli Europas grønne batteri?

– Vi er eventyrlig privilegert når det gjelder energi, mener Norwea-sjef Åslaug Haga. Hva har vindkraftbransjen lært ...

Les mer