Havbruk Statsbudsjett

Innfører lakseskatt – henter inn 33 mrd kroner

Regjeringen vil innføre en grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft. Dermed vil disse næringene, som legger beslag på felles naturressurser, måtte betale for denne fordelen, dersom lovforslaget vedtas. Skatten innføres i så fall fra 1. januar 2023.

Bunnfradraget vil være på 4-5000 tonn årlig. Selskaper som produserer mer enn dette, vil derfor måtte betale ekstra grunnrenteskatt. 70 % av oppdrettsselskapene produserer under denne grensen.

I tillegg innføres det en ekstraordinær avgift på vannkraft, som allerede betaler grunnrenteskatt. Denne skatten vil bidra med det aller meste av provenyet på 33 mrd kroner.

Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum la frem nyhetene på en pressekonferanse onsdag morgen.

De understreker at behovet for disse inntektene har oppstått som følge av den ekstraordinære økonomiske situasjonen, med krig, inflasjon og energikrise.

– Bruker vi mer oljepenger, risikerer vi at den høye inflasjonen biter seg fast, sier statsministeren.

Støre frykter i så fall at sentralbanken kompenserer med flere renteøkninger.

 

 

FLERE HISTORIER

Statsminister Jonas Gahr Støre la ned grunnsteinen som markerte byggestart på Morrows batterifabrikk mandag. Foto: Siva.

Energi: Byggestart for norsk batterifabrikk

Batterifabrikken som Morrow og Siva bygger i Arendal ble påbegynt mandag, da statsminister Jonas Gahr Støre la ned grunn...

Les mer

FNs generalforsamling: Danmark først ute – vil klimakompensere tap og skader i andre land

Under et ministermøte ifb. FNs generalforsamling tirsdag lovte Danmark å gi 100 mill. DKK til utviklingsland som oppleve...

Les mer