Veien til fremtidens havnæring

Naturen stopper ikke ved bryggekanten

Veien til fremtidens havnæring: Økosystemer kan kollapse om havet ikke vernes. Utfordringen er at vår oppfattelse av natur stopper ved bryggekanten, mener havgründer.

FN har erklært tiåret frem mot 2030 som havforskningens tiår. Fremtidens Næringsliv markerer det med serien «Veien til fremtidens havnæring», som er støttet av Den norske Unesco-kommisjonen.

Sjøfartsnasjonen Norge er avhengig av at havet røktes på en bærekraftig måte. Da spiller blå innovasjon en nøkkelrolle.

– Hvis vi klarer å ta i bruk kunnskapen om hvordan havenes tilstand er i dag, så er det ikke noen tvil om at der ligger det masse spennende muligheter, sier Christine Spiten.

Hun er kaptein, ingeniør og CEO i EntrepreneurShipOne.

– I begrepet vern ligger det fantastiske næringsmuligheter, sier hun, og trekker frem noen:

– Det er flere selskaper og kloke hoder som i dag har løsninger på CO2-fangst og -lagring, kalking eller dyrking av kråkeboller og tareskog, sier Spiten.

– Høres outlandish ut

I skjæringspunktet mellom vekst og vern – særlig med utbygging av fornybar energi innenfor hensynet til naturen – kan det dukke opp forretningsmuligheter. Et eksempel er solkraft på vannet.

Børge Bjørneklett leder selskapet som sannsynligvis er i tet på flytende solkraft i Norge: Ocean Sun. Når denne teknologien modnes, kan den bidra til å løse natur- og klimakrisen i tandem.

– Det vi ser nå, er at det er stadig vanskeligere å finne landarealer hvor en kan sette opp store solparker. Du kan selvfølgelig sette opp midt i Sahara, langt unna strømnettet, men da blir det veldig kostbart å få kraft til forbrukerne, sier Børge Bjørneklett.

Omkring halvparten av verdens befolkning bor maks 10 mil fra havet. Dermed kan flytende solkraft bli en av løsningene i den bærekraftige omstillingen.

De flytende solfangerne til Ocean Sun er inspirert av liv i vann. Nærmere bestemt lotusblomsten:

Lotusblomsten Victoria Amazonica og Ocean Sun-flyterne har mye til felles. De flyter på vannet, er forankret i havbunnen, og utnytter sollyset med hhv. fotosyntese og fotovoltaikk. Foto: Ocean Sun.
Lotusblomsten Victoria Amazonica og Ocean Sun-flyterne har mye til felles. De flyter på vannet, er forankret i havbunnen, og utnytter sollyset med hhv. fotosyntese og fotovoltaikk. Foto: Ocean Sun.

– Flytende solenergi vil vokse mye raskere enn [øvrig] solenergi, isolert sett – det er veldig nytt og høres litt outlandish ut i Norge, men det er høyt på agendaen i stater i Sørøst-Asia, Latin-Amerika og Afrika, sier Bjørneklett, og legger til:

– Om 20 år ville jeg ikke blitt overrasket om solceller primært legges på vann, og ikke settes opp på dyrkbar mark eller arealer som må avskoges.

Havnæringer må blomstre

– Det er gode forutsetninger for å starte opp og etablere nye virksomheter i Norge. Men det er kanskje mindre gode forutsetninger for å skalere, vokse og bli værende i Norge, sier Christine Spiten.

Spiten peker på at det investeres «altfor mye i olje og gass sammenlignet med grønne næringer».

– Spesielt grønne havnæringer er i oppstartsfasen, og har ikke de samme forutsetningene som de store og etablerte til å kunne vokse og blomstre her. Det handler kanskje om å stimulere gjennom å gi like gode vilkår – både skattemessig, og når det gjelder industriene og støttefunksjonene rundt – hvis man ønsker at selskaper som Ocean Sun skal bli værende her, sier Spiten.

Hør episoden under, eller finn den på Spotify, Apple Podcasts og andre steder du lytter til podkast:

Følg Fremtidens Næringsliv på Instagram!

 

FLERE HISTORIER

Foto: Norsk Hydro

Bærekraftsnytt: Milliarder til hydrogensatsing og karbonfri aluminium

Denne uken annonserte både Hydro og regjeringen at det skal satses stort i den grønne omstillingen fremover. Industrigig...

Les mer

Veien til fremtidens havnæring: – Norge leder an

Veien til fremtidens havnæring: Fremtidens næringsliv bygges på rivende teknologisk utvikling. DNV-sjef Remi Eriksen me...

Les mer