Veien til fremtidens havnæring

– Norge leder an

Veien til fremtidens havnæring: Fremtidens næringsliv bygges på rivende teknologisk utvikling. DNV-sjef Remi Eriksen mener at Norge er i tet på elektrifisering til havs.

FN har erklært tiåret frem mot 2030 som havforskningens tiår. Fremtidens Næringsliv markerer det med serien «Veien til fremtidens havnæring», som er støttet av Den norske Unesco-kommisjonen.

– For å nå Parismålene trenger vi samme utslippskutt som i 2020, hvert eneste år.

Det sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV. Han diskuterer funnene i den årlige Energy Transition Outlook-rapporten til DNV, som beregner utslippsbaner og effekten de vil ha på klimaet.

Prognosen: I 2050 vil vi ha like mye fornybar og fossil energi.

En 50/50-fordeling.

Dette er det «mest sannsynlige» scenarioet – og gir 2,3 grader oppvarming.

– Vi får 2,3 graders oppvarming i 2100 med mindre det skjer en revolusjon, mener Eriksen.

En kommer ikke unna teknologisk utvikling for å sparke i gang en slik revolusjon. Der har Norge et viktig fortrinn: havet.

– Norge leder an

DNV-sjefen trekker frem Grønt Skipsfartsprogram, som ble startet for seks år siden. 80 selskaper jobber sammen, både i maritime og relaterte industrier.

– Det handler om hvordan vi akselererer nye teknologier, som batteridrevne ferger. Vi ser nå en god effekt av det: at Norge leder an. Omtrent 23 % av fergene som ferdes langs kysten vår er primært batteridrevne. Selvfølgelig må vi bruke den læringen og se hvordan vi kan skalere den til deepsea-shipping.

Deepsea-shipping er altså frakt med skip over lengre distanser – i kontrast til shortsea, som er begrenset til transport langs kysten.

Slike prosjekter kan kickstarte sårt trengt innovasjon i havforskningens tiår, som løper til 2030. Shipping er en av sektorene som kan bli særlig vanskelig å avkarbonisere. Selv om elektriske ferger fungerer på korte strekninger, er det noe helt annet å gjøre deepsea-shipping utslippsfritt.

Hør mer om utfordringene med grønn shipping i episoden med Grønt Skipsfartsprogram-sjef Narve Mjøs!

Flytende solkraft som erstatter 6000 biler

DNV-sjefen trekker frem et spesifikt prosjekt: flytende solceller i Singapore. Til tross for å være et prøveprosjekt, har det substansielle ringvirkninger.

– I Singapore assisterte vi et selskap med et flytende solcellepanel på Tengeh-reservoaret. Det eliminerer 28 000 tonn CO2 hvert år. Eller tilsvarende 6000 biler som forsvinner fra veiene, sier Eriksen.

Ved å plassere flytende solceller på vannet kan en løse to utfordringer samtidig. Det gir fornybar kraft, og det avlaster landområder som kan være presset.

Eriksen er tydelig på én ting: kostnadslæringen til fornybart kan fremdeles stagge de verste utfallene av klimakrisen.

– Det finnes noen gode eksempler fra tidligere, med sol, vind og batteriteknologier som fikk insentiver og stimuli i kanskje mer enn 20 år, som vi i dag ser effekten av.

DNV-rapporten Energy Transition Outlook beregner hvordan fremtidens næringer og teknologier vil endre seg – og hvilke konsekvenser det har for klimakrisen. Hele episoden med Remi Eriksen kan du høre her, eller der du lytter til podkast:

 

FLERE HISTORIER

Foto: Norsk Hydro

Bærekraftsnytt: Milliarder til hydrogensatsing og karbonfri aluminium

Denne uken annonserte både Hydro og regjeringen at det skal satses stort i den grønne omstillingen fremover. Industrigig...

Les mer

Bærekraftsnytt: Første del av EU-taksonomien vedtatt, og USA vil gå frem som klimaeksempel  

EUs «Green Deal» skal skyte fart Europas klima- og næringslivspolitikk i årene fremover. Denne uken ble den ...

Les mer