Norge i omstilling

Både globalt og i Norge står man overfor store kriser og konflikter. En omstilling må til for å nå målene som er satt for 2030 og 2050. Samtidig står vi overfor en fjerde industriell revolusjon: den teknologiske. Digitalisering har satt fart i høyt tempo, og utgjør bare ett av flere nye industrieventyr.

Hvordan skal Norge forholde seg til dette?

Det grønne skiftet er ikke bare en stor utfordring, det byr også på muligheter. Muligheter til å skape 200 000 nye jobber, ifølge Sintef. Samtidig mangler det en langtidsplan for å finansiere klimakutt og grønn omstilling. Det mangler systemtenkning og infrastrukturprosjekter som sikrer at det skapes nye, grønne verdikjeder. Hele verdikjeder skal endevendes på vei mot netto null – men hvordan?

Gjennom «Norge i omstilling» så vi på noen av de sentrale verdikjedene, og har intervjuet mennesker som representerer industrier, organisasjoner eller virksomheter for å illustrere mulighetene, utfordringene og kompleksiteten som ligger i en bærekraftig omstilling. Serien tar for seg det grønne skiftet og spør: Hvilke forutsetninger har Norge i omstillingen, og hvilken innsats må til for å realisere potensialet? Er det egentlig gitt at vi skal være Europas grønne batteri? Hvordan står det til med teknologiutvikling, entreprenørskap, konkurransekraft og virkemidler? Hvordan kan det tilrettelegges for at næringsliv og myndigheter drar i samme retning?

Lanseringsarrangementet fra Arendalsuka gjør opp status så langt: Hvor står vi nå?

Se arrangementet med Kim Gabrielli (UN Global Compact Norge) og Øystein Eriksen Søreide (Abelia) – begge programledere i podkasten Fremtidens Næringsliv – i samtale med Alexandra Bech Gjørv (Sintef) og Elisabeth Grieg (Grieg-gruppen) her:

 

Gjennom serien har vi snakket med ulike fagpersoner innenfor ulike fagfelt. Vi har hørt fra Veidekke, som har opprettet et datterselskap dedikert til bærekraft, om hvordan materialgjenvinning og sirkularitet kan bli en potensiell gamechanger for markedet. Nina Jensen fortalte om havbunnsmineraler, de mystiske marine økosystemene og hvordan oljeplattformene kan få ett nytt liv som energiøyer. Vi snakket med Næringsministeren, Jan Christian Vestre, om Eierskapsmeldingen og at alle statseide selskaper skal sette klimamål som er vitenskapsbaserte. Han mener at dette vil «flytte verden litt fremover».

Omstilling krever innsats og innsatsfaktorer. Arvesølvet handler om det siste: det grønne skiftet krever mye mer mineraler enn den fossile epoken vi legger bak oss. Men hvilke ressurser finnes i Norge, hvilken geopolitisk betydning har det, og hvordan kan det skje i tråd med naturens tålegrenser?

Den norske regjeringen har nettopp åpnet for et nytt industrieventyr: havbunnsmineraler. Men det er en lang vei å gå før vi kan gjøre full utnyttelse av mineralene. I tillegg mener flere mener det aldri burde starte, og krever et moratorium.

 

Alle episodene og sakene finner du her:

De fire videoene her:

Arvesølvet

Denne videoen forteller om hvordan det grønne skiftet krever mye mer mineraler enn den fossile epoken vi legger bak oss.

Omstilling i praksis

Magnus Ankarstrand, leder for Yara Clean Ammonia, forteller om «verdens beste utgangspunkt».

Ressurser på avveie

Hvordan skal mineralene hentes? Gjenvinning er ett alternativ: såkalt urban mining. Men er dette løsningen på mineralbehovet?

Deep sea mining

I deep sea mining hører du om det nye industrieventyret den norske regjeringen har nettopp åpnet opp for.

Serien er produsert av UN Global Compact Norge, med støtte fra Den norske UNESCO-kommisjonen.

 

FLERE HISTORIER