EPISODE 42: Abelias omstillingsbarometer: Satser Norge for lite på kunnskap?

Årets utgave av Abelias Omstillingsbarometer kom i august, og viser at andre land drar ifra – Norge faller på alle indikatorer, og det er ikke nok med å dele ut noen milliarder til virkemiddelapparatet.

Abelia lanserte årets utgave av Omstillingsbarometeret 16. august.

Norge er målt på 100 indikatorer på fem områder – og konklusjonen er at Norges omstillingsevne faller sammenlignet med andre land.

– Digitalisering er virkemidlet, ikke målet. Vi kan få lavere forbruk, men det handler om datafangst. Hvordan kan vi fange opp data som er tilgjengelig, og omgjøre den til teknologi? Andre land har vært veldig tydelige på dette, sier Hans-Henrik Merckoll, adm. dir. i IBM Norge.

Sjømat og blokkjeden er et eksempel på sånn teknologi vi trenger, mener han. Det kan gi symbioseeffekter.

Her kan du høre episoden om mulighetene blokkjeden kan gi: Korrupsjonsvåpenet blockchain

– Hvis du kobler det til offshore vind, og gir ren kraft til merder langt til havs, så kan vi igjen eksportere både teknologi og mat, sier Marianne Hagen, konserndirektør for bærekraft i Aker Solutions.

Myndighetene må tilby flere prosjekter, som de skarpeste hodene kan løse, mener hun.

– Det er kunnskap som er verdien, til syvende og sist. Det handler om utdanning, men vi må også tørre å spisse mer, å utdanne de skarpeste hodene, sier Trond Runar Hagen, CDO i Sintef Digital.

Du finner også Fremtidens Næringsliv på Instagram.

 

FLERE EPISODER

– Det mangler ikke penger til det grønne skiftet

Selskapene Oljefondet eier må ha en forretningsplan i tråd med en verden som når klimamålene – ellers kan pensjonspe...

Les mer

Datasjøer og digitale økosystemer

For et langt år siden digitaliserte vi det meste over natten. Det var mulig fordi infrastrukturen allerede var på plass....

Les mer