EPISODE 81: Kan e-helse redde velferdsstaten?

Den digitale revolusjonen har for lengst nådd helsesektoren. Likevel blir Norge fraløpt på e-helse av våre nordiske naboland, mener DNV Accelerator-sjef Liv Hovem.


Digitale helsetjenester er ventet å vokse kraftig de neste årene. Det involverer alt fra digital kontakt mellom helsepersonell og pasient, bruk av kunstig intelligens og pulsklokker som forutser slag, til den infamøse Theranos-skandalen.

Liv Hovem er administrerende direktør i DNV Accelerator, som kjøpte helselogistikkselskapet Imatis i 2021. Hun understreker at e-helsetjenester kan frigjøre store ressurser – og det er ikke nødvendig med futuristisk teknologi.

– Det høres jo banalt ut, for vi er vant til å snakke om digital helse som de store, banebrytende tingene. Men det handler om å ta i bruk teknologi som finnes allerede. Sånn at man slipper å vaske et rom to ganger, at man kan styre pasientflyten, sier hun i podkastepisoden.

Sykehus er enorme logistikkorganisasjoner, og DNV Imatis skal sørge for at all informasjon når frem til behandlere og pasienter som trenger den på én flate, i sanntid.

– Imatis legger seg oppå tunge systemer på sykehus, og frigjør data fra disse, slik at det kan koble sammen data og tilpasse arbeidsprosessen på de ulike avdelingene, sånn at helsepersonell får informasjon om f.eks. hvilke pasienter som ligger der, når de skal ta blodprøver, når de skal reise hjem. Og innsjekk: når du kommer inn på en flyplass, er de forberedt på å ta i mot deg, og har klar regningen når du skal hjem. Så det er en fin, effektiv flyt, sier Hovem.

Digitalt samfunn – men henger bak på helsetech

Helsesektoren er en stor utgiftspost på statsbudsjettet. Nesten 18 prosent av de offentlige utgiftene brukes på helse. Digitalisering av helsesektoren er nødvendig for å nå målet om «mest mulig helse per krone».

– Det at vi har god ressursutnyttelse er viktig for å sette av penger til andre ting. Det er viktig i et samfunnsperspektiv, sier Hovem.

Norge er langt fremme på digitalisering i forhold til mange EU-land. Under pandemien gjorde offentlige helsemyndigheter en voldsom innsats for å gjøre helsedata tilgjengelig på internett. Men fremdeles er ikke visjonen nådd: at helsedata skal være tilgjengelig for dem som trenger dem, når de trenger dem. I Danmark kunne pasienter få tilgang til journalen sin på nett allerede i 2007.

– Det er et spennende område. Vi lever lengre, og det blir knapphet på ressurser, personell og spesielt medisinsk ansatte. Det er mange norske selskaper som går inn der, sier Hovem.

Hovem mener våre nordiske (og baltiske) naboland har satset tydeligere på e-helse. 

– Land som Estland, Finland, Sverige er ennå lenger fremme på helse-tech. De har veldig gode innovasjonsprosesser og har satset mer enn det Norge har. Men vi i Norge har et stort potensiale for å ta i bruk teknologi. 

Hun understreker at det likevel er noen sikkerhetsutfordringer man må være bevisst på.

– Det er noen skyggesider: Data kan komme på avveie. Det er mye fokus på cybersikkerhet nå. Man kan sette hele systemer ut av spill. Å sikre at det er god styring på data, er utrolig viktig. Det er jo derfor DNV vil bidra – vi vil være med på å sørge for at dette skjer på en trygg og god måte, sier Hovem.

Modig innovasjon – og modige innkjøp

Det er ikke nok med modige innovatører, om ingen vil ha det de leverer.

Det er en enorm politisk kraft i offentlige innkjøp. Spesielt i helsesektoren er det offentlige anbud som i stor grad styrer hvilke tjenester man har tilgang til. Derfor mener Hovem at innkjøperne må tørre å etterspørre nye tjenester.

– Mye av grunnen til at Imatis har lyktes, er at det har vært noen modige, fremsynte mennesker i det offentlige som har satset på den løsningen. Nå er det nok ennå enklere, mtp. langsiktighet med DNV som eier. Men man også ha modige innkjøpere, konstaterer Hovem.

Hør episoden her: 

… eller finn den i din podkastspiller.

 

FLERE EPISODER

ESG-effekten

Trivsel er både lønnsomt og miljøvennlig. Jannik Falck (Great Place to Work) og Cornelia Kristiansen (Confrere) gir noe...

Les mer

Hvor grønt er atomkraft?

EU har åpnet for at atomkraft kan falle inn under den grønne taksonomien. Kjernefysiker Sunniva Rose mener det er en god...

Les mer