EPISODE 80: ESG-effekten

Trivsel er både lønnsomt og miljøvennlig. Jannik Falck (Great Place to Work) og Cornelia Kristiansen (Confrere) gir noen enkle tips til hvordan de beste arbeidsgiverne ivaretar de ansatte.

Episoden kan også høres der du vanligvis lytter til podkast.

Hva får planeten igjen for at ansatte trives på arbeidsplassen?

Jannik Falck er adm. dir. i Great Place to Work, og han mener det er tydelig sammenheng mellom gode arbeidsgivere og ESG-ytelse. En forklaring er at bedriftens samfunnsansvar rett og slett har blitt viktigere for arbeidstakere.

– Man må gjøre noe på miljø, ellers får man ikke tak i talenter, sier han i podkastepisoden, og legger til:

– Noe av det viktigste på en arbeidsplass er å oppleve mening. Det er stor forskjell mellom generasjoner, når det gjelder hva man forventer at bedriften gjør på miljøsiden.

Det finnes flere studier som viser at det er sammenheng mellom de forskjellige bærekraftsdimensjonene – E, S, og G – som gir krysseffekter:

Trivsel er lønnsomt

Studier på arbeidsplassene på Great Place to Works klientliste viser at disse selskapene har høyere avkastning.

Studien analyserer data over en 36 år lang periode.

– Det er både en meravkastning over tid, og selskaper i øverste kvartil har dobbelt så høy inntektsvekst per år kontra de neste to kvartilene med disse virksomhetene vi kartlegger, sier Falck.

De kommer også kjappere tilbake etter børsfall.

Hvordan skaper man et inkluderende arbeidsmiljø?

Åpenhet og tillit er to nøkkelord. Et konkret eksempel er at ledere deler hva som skjer i ledermøter.

– Mange ledere sier at «vi kan jo ikke gi referater fra ledermøter». Hvorfor kan dere ikke det? De beste selskapene er veldig transparente og åpne på det. Hva er nedsiden, og hva er oppsiden? Antakeligvis er det en mye større oppside, sier Jannik Falck.

Cornelia Kristiansen er markedssjef i Confrere. Der gjorde de nettopp det, forteller hun.

– Noen spurte: «hva er det egentlig dere snakker om der?». Da sa vi at «det er jo ikke så farlig», så da begynte vi å poste referater på de tingene vi faktisk kan dele fra møtene. Det syntes jo folk var kjempefint, så da hørte vi ikke noe mer om det, sier hun.

Hva kjennetegner gode arbeidsgivere? Hør dommen fra Abelias ekspertutvalg i vår:

– Tillitsbasert ledelse er svaret – hva var spørsmålet?

Den samme tankegangen farger hvordan Confrere evaluerer feil: Det handler ikke om å plassere skyld.

– Når noe går gale tar vi en post mortem – hvis tjenestene kræsjer, samler vi alle som jobber med dette, og så forsøker vi å finne ut hvordan kunne det skje? Ikke å finne ut hvem som gjorde noe feil, sier Kristiansen.

Jannik Falck understreker at gode arbeidsgivere må ta ansvar for mer enn bare bunnlinjen.

– Det å fokusere på å være en god arbeidsplass gir effekter som er større enn en selv. Ikke bare tenk ROI og lønnsomhet, tenk på samfunnet i det større.

Hør episoden her: 

… eller der du lytter til podkast.

 

FLERE EPISODER

Hvor grønt er atomkraft?

EU har åpnet for at atomkraft kan falle inn under den grønne taksonomien. Kjernefysiker Sunniva Rose mener det er en god...

Les mer

Er det bioøkonomi vi skal leve av etter oljen?

Om 40 år kan bioøkonomi bli den rådende økonomien i Europa. I fjor ville Regjeringen kickstarte den med Bionova. Nå e...

Les mer