EPISODE 24: Klynger og krysspollinering

Tverrsektoriell innovasjon kan styrke bærekraft og bunnlinjen.

Gode løsninger på din bransjes bærekraftsutfordringer kan komme fra helt andre sektorer, understreker Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

 

– Pandemien har vist oss en sårbarhet på helsesiden som vi kanskje hadde fått i fanget uansett. Med veksten i eldre er ikke helsevesenet vårt bærekraftig. Med befolkningsutviklingen må man ha 35% flere ansatte i fremtiden, for å kunne gi det samme tilbudet som i dag, sier Ingrid Stenstadvold Ross.

Samtidig økte antall nye bedrifter innen helse og omsorg med nettopp 35% i tredje kvartal av 2020. Det viser tall fra SSB.

Kriser gir altså muligheter.

– Vi må bruke kompetansen på tvers, ellers kommer ikke dette til å gå. Vi kan ikke bare pøse på med mer penger. Vi må også løse morgendagens utfordringer på en annen måte, sier Ross.

Lytt til episoden her, eller i din podkastspiller. Husk å abonnere, for inspirasjon til små og store bærekraftsløft som tar bedriften inn i fremtidens næringsliv.

 

FLERE EPISODER

Risikoavlastning i utviklingsland

De fattigste landene i bistandssamarbeidet får bistand, men etterspør investeringer – Bård Vegar Solhjell og Pablo Ba...

Les mer

Blockchain og transparens

Ett av fem matprodukter er jukset med; Mali Hole Skogen og Sigbjørn Høgne diskuterer hvordan blockchain kan sikre transp...

Les mer