EPISODE 40: Smultringøkonomi i Oslo

Byggsektoren står for enorme utslipp. Oslo har verdens første utslippsfrie byggeplass – nå bør Oslo bli en smultringby, mener Kate Raworth.

Smultringen er en økonomisk modell og et bilde på bærekraftig utvikling: verdens økonomier må møte menneskelige behov (inni smultringen) innenfor planetens tåleevne (den ytterste ringen).

Hvordan kan Oslo leve i smultringen?

Det spurte Kate Raworth, grunnlegger av modellen, under et seminar i april, arrangert av bl.a. C40.

Bilde fra https://goodlife.leeds.ac.uk/countries/

Byggenæringen er et viktig ledd for å gjøre Oslo sirkulær og utslippsfri. Nesten 40 prosent av totale energi-linkede utslipp kommer nemlig av bygging eller drift av bygninger.

– Fremstillingen av betong står for 8 prosent av alle utslipp i verden, mer enn dobbelt så mye som flyindustri. Det å adressere problemet byggematerialer utgjør, er kjempeviktig, sier Gaute Hagerup, daglig leder i C40.

Veidekke har tatt flere steg for å gjøre byggebransjen regenerativ og utslippsfri – slik at byggsektoren kan operere inni smultringen, med sirkulært forbruk og nullutslipp, samtidig som mennesker får sine behov dekket.

– Når det gjelder fossilfrie byggeplasser skal vi være i front. [Men selve byggeplassen] utgjør bare en liten del av de totale utslippene – 2-3 prosent, sier Catharina Bjerke i Veidekke.

Utslipp i et livsløp må kompenseres på andre måter.

– Vi har for eksempel ZEB (et nullhus) i Trondheim, som over levetiden på 60 år skal levere mer energi enn det tar, sier hun.

– Oslo klarte å få fram verdens første utslippsfrie byggeplass. Det har de andre C40-byene sett. Nå er det 30 C40-byer som er med i et nettverk for å lære av hverandre.

I episoden kan du høre foredraget Raworth innledet seminaret med (gjengitt med tillatelse fra arrangørene), og deretter Hagerup (C40) og Bjerke (Veidekke) i studio, som svarer på spørsmålet Raworth stiller: Hvordan kan norske byer bli bærekraftige?

Hør episoden under, eller på Spotify, Apple Podcasts eller andre podkasttjenester:

 

FLERE EPISODER

Bærekraftsakseleratoren

Et aspekt ved bærekraftsutfordringene er å identifisere og skalere innovative løsninger. Det er målet med Equinor and ...

Les mer

Asperger som konkurransefortrinn

Mange med Asperger syndrom er ofte høyt utdannet, men er likevel i Nav-systemet, og får ikke brukt kompetansen sin i en ...

Les mer