Bærekraftsnytt

Ny rapport om økosystemer og klimaendringer, handelsavtale med Storbritannia og ny lov om bærekraftig finans

Tiåret for å restaurere økosystemer er i gang, «historisk» handelsavtale med britene er på plass, og regjeringen har lagt frem forslag til en lov som skal hindre grønnvasking.

Verden må restaurere natur på størrelse med Kina for å nå klimamålene:

FN-organisasjonene UNEP og FAO setter i gang en stor global kampanje for restaurering av økosystemer på verdens miljødag i dag. Store investeringer i restituering er nødvendig for å sikre framtidens matproduksjon, øke naturlig opptak av CO2, stanse klimakrisa og skape et bedre miljø og levekår for millioner av mennesker, konstaterer en ny FN-rapport.

FNs “Decade on Ecosystem Restoration report” tar sikte på å forhindre, stoppe og reversere nedbrytningen av økosystemer på de ulike kontinentene og i havet. Det kan bidra til å få slutt på fattigdom, bekjempe klimaendringer og forhindre masseutryddelse, sier rapporten. Men vi kan kun lykkes hvis alle land tar en aktiv rolle i å bygge opp naturen.

Verden må tilbakeføre naturen til sin “ville tilstand” og gjenopprette et område på størrelse med Kina for å oppfylle forpliktelsene til natur og klima, sier FN til The Guardian. En slik innsats vil kreve at vi setter i gang med like ambisjoner som ved romløpet.

En rapport fra UNEP, World Economic Forum og Economics of Land Degradation viser at det trengs kraftige økninger i investeringer for naturbaserte løsninger fremover. Det kan handle om skog, om våtmarksområder, om grønne lunger i byene og regenerativt landbruk.

Regjeringen og Storbritannia enige om ny handelsavtale:

Fredag var Norge og Storbritannia enig om den nye handelsavtalen mellom landene. Planen er at etableringen av en ny frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia skal skape et økonomisk rammeverk til en samlet verdi av 500 milliarder kroner.

– Avtalen er historisk, men ikke like god som EØS-avtalen, sier Erna Solberg i en pressemelding.

På en pressekonferanse fredag la statsminister Erna Solberg, næringsminister Iselin Nybø, mat- og landbruksminister Olaug Bollestad og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen frem avtalen.

– Denne avtalen sikrer norske jobber og norsk verdiskaping, og markerer et viktig steg videre i vårt forhold til Storbritannia etter brexit. Dette er en langsiktig avtale, som samtidig bidrar til å få fart på norsk økonomi i den situasjonen vi nå står i, sier statsminister Erna Solberg.

Til tross for bred enighet rundt frihandelsavtalen mellom regjeringspartiene, er det fortsatt deler av næringslivet som ikke er like fornøyd med den ferske avtalen.

Inger-Marie Sperre, nestleder i Sjømat Norge, mener regjeringen har prioritert landbruket foran sjømaten, noe som er tøft for næringen å svelge.

Hun sier til NRK at den nye handelsavtalen er en tapt mulighet. Den nye avtalen er blant annet null toll på reker og frossen fisk. Sperre sier at man kunne utviklet mange arbeidsplasser langs kysten hvis også tollavgangen på bearbeidet fisk hadde blitt redusert.

NHOs Ole Erik Almlid uttalte før avtalen ble lagt frem at det er viktig at Stortinget vedtar avtalen før sommeren:

– For hver dag som går uten en ratifisert avtale, risikerer vi tapte norske arbeidsplasser i konkurranse med EU som allerede har en avtale med Storbritannia, poengterer Almlid til Børsen.

Ny lov skal hindre grønnvasking:

Regjeringen har i dag lagt frem forslag om en ny lov om bærekraftig finans. Lovforslaget som er en del av den norske implementeringen av EUs taksonomi skal lage et rammeverk for bærekraftig økonomisk aktivitet og stille strenge offentliggjøringskrav.

– Omstillingen til en lavutslippsøkonomi forutsetter at vi lykkes med å vri private investeringer i bærekraftig retning. Mangel på god og sammenlignbar informasjon om reell bærekraft gjør det imidlertid krevende for både forbrukere og investorer å orientere seg i markedet, og øker risikoen for grønnvasking. Det nye regelverket skal gjøre det lettere å investere bærekraftig, og sikre en felles forståelse av hva som kan kalles grønt eller bærekraftig i finansmarkedene, uttaler finansminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen.

Forslaget som regjeringen har lagt frem i dag, omfatter både EØS-innlemmelse og norsk gjennomføring av to EU-vedtak: Taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen. Finanstilsynet skal føre tilsyn med foretakenes etterlevelse av lovkravene.

Varmer opp til lansering av nasjonal bærekraftstrategi:

Bærekraftskonferansen gikk av stabelen 2. juni og regjeringens nasjonale bærekraftstrategi er rett rundt hjørnet. Podkasten Fremtidens Næringsliv var til stede på konferansen og diskuterte fremtidens utfordringer og løsninger med flere av gjestene på konferansen, i en livesending du kan se her.

Blant annet kan du høre Isa Maline Isene, leder i LNU, og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein diskutere bærekraftig utviklingspolitikk og hvorfor ungt lederskap er nøkkelen til å skape forandring i samfunnet. Idar Kreutzer, direktør i Finans Norge, og Lene Conradi, ordfører i Asker, forteller om delekultur, klimarisiko og lokalt bærekraftsarbeid.

Også Kristin Halvorsen, direktør i Cicero – Senter for klimaforskning er med, for å snakke om hvordan vi kan kutte klimagassutslippene mest effektivt. Bærekraftsminister Nikolai Astrup og konferansens konferansier Eirik Bergesen avslutter ballet.

Podkasten fra bærekraftskonferansen er ledet av direktør i UN Global Compact Norge, Kim Gabrielli, og Øystein Eriksen Søreide i Abelia. Du kan finne episoden på Fremtidens Næringsliv eller der du hører på dine podkaster.

 

FLERE HISTORIER

Bærekraftsnytt: Ny rapport om økosystemer og klimaendringer, handelsavtale med Storbritannia og ny lov om bærekraftig finans

Tiåret for å restaurere økosystemer er i gang, «historisk» handelsavtale med britene er på plass, og regjeringen har...

Les mer

Bærekraftsnytt: Sammen om klimarammeverk, IEA-rapport, global minimumsskatt og EUs taksonomi

Det er 30 millioner jobbmuligheter i det grønne skiftet, men det må handles raskt om de skal havne i Norge.

Les mer

Bærekraftsnytt: Revidert nasjonalbudsjett, Elkem-satsning og åpenhetsloven

Her er postene i revidert nasjonalbudsjett som kan bli viktigst for fremtidens bærekraftige næringsliv.

Les mer