Intervju

– Vi har verdens beste utgangspunkt

Eldrebølge og fallende oljeetterspørsel: Den ferske Perspektivmeldingen kartlegger noen illevarslende trender, men finansminister Jan Tore Sanner er ikke bekymret.

Perspektivmeldingen kommer hvert fjerde år. Hvor peker trendene – og hvordan skal Norge fortsatt være verdens beste land å bo i når eldrebølgen treffer, olje- og gass-etterspørselen faller, og langt flere må jobbe med helse og omsorg?

– Mange synes at politikere ofte blir veldig opptatt av neste valg, neste statsbudsjett, eller neste sak som skal legges frem, men sannheten er at vi prøver å se lenger frem i tid, sier Jan Tore Sanner.

Perspektivmeldingen identifiserer hvilke utfordringer vi vil møte.

– Befolkningssammensetningen kommer til å endre seg: vi får flere pensjonister, og færre i yrkesaktiv alder. Oljeinntektene vil gå ned; ganske enkelt fordi oljefunnene etterhvert tømmes, men også fordi etterspørselen vil gå nedover. Når vi ser 40 år fremover i tid, har vi også mulighet til å legge strategier for bærekraft, sier finansministeren.

Verdens beste utgangspunkt

– Perspektivmeldingen forteller at vi har noen store utfordringer foran oss, men den viser også at vi har verdens best utgangspunkt for å håndtere de utfordringene. Det blir flere pensjonister, færre i yrkesaktiv alder. I dag står det fire yrkesaktive bak hver pensjonist, i 2060 vil det bare stå to. Jeg tror at innovasjon, ny teknologi og forebygging vil gi oss litt hjelp på veien, sier Sanner.

Ifølge NHO trenger vi 250 000 arbeidsplasser i privat sektor, og må prioritere jobbskaping i all politikk. 

– Den viktigste strategien for å få til det, mener jeg er utdanning.

For noen år siden var det kun 3/4 som fullførte videregående skole.

– Når vi vet at Norge har et av verdens mest avanserte arbeidsliv, hvor antall rutinejobber har gått kraftig ned, og kravene til formell kompetanse har gått opp, så sier det seg egentlig selv: vi trenger et utdanningssystem som bidrar til at flest mulig får et fagbrev eller studiekompetanse slik at de kan studere videre, og at vi har et system for etter- og videreutdanning som gjør at vi kan lære hele livet, sier Sanner.

Håndverkere søkes

Norge ligger langt fremme på digital kompetanse. Det gir utslag også utenfor IT-bransjen.

– For et par år siden, da jeg var kunnskapsminister, var jeg i Tromsø og skulle egentlig markedsføre et læringsløft som vi var i ferd med å gjennomføre, men ble stående og snakke med de som jobbet i denne tømmerbedriften, sier Sanner, og fortsetter:

– Det fortalte meg at nå trenger tømrere digital kompetanse. Tegningene kommer ikke på papir, men i 3D-format. De som lager disse tegningene har også behov for tømrerfaglig kompetanse. Dette er bare en enkel illustrasjon på at vi må ha et system som gjør at vi kan fylle på med kompetanse gjennom arbeidslivet.

Håndverkere er spesielt etterspurt, noe den nye NHO-undersøkelsen Kompetansebarometeret 2020 viste. Hør episoden om den her: – Hvis du tror kompetanse er dyrt, prøv inkompetanse

– Kompetansebarometeret til NHO er et viktig og verdifullt redskap for både politikere og de som driver med utdanningspolitikk, sier Sanner.

Et av funnene i undersøkelsen er at en del bedrifter har vekstutfordringer, fordi de ikke får tak i den kompetansen de trenger for å skape nye arbeidsplasser og investeringer.

– Barn og ungdom [i utdanning] trenger både bredde- og spisskompetanse. Ja, bedriftene i dag trenger ingeniøren, men også de som har bredde- og tverrfaglig kompetanse. De som tar fagbrev kan få et fortrinn. Mange av dem bygger på med mer høyere utdanning etterhvert. Det gjør at de har en helt spesiell kompetanse som mange bedrifter har behov for.

Menneskelig kapital

Selv om diagnosen i perspektivmeldingen kan virke dyster ved første øyekast, vil nok ikke norske arbeidstakere bli så tynget av prognosene om å jobbe lenger og hardere. Vi så omrisset av omstillingsevnen til norsk økonomi da oljesjokket rammet for knappe fem år siden.

– Da vi hadde oljeprisfallet i 2014-15, mistet vi 80 000 arbeidsplasser knyttet til petroleumssektoren. Men etter noen ganske få år så var det skapt mer enn 80 000 nye arbeidsplasser i privat sektor. Veldig mange av de som hadde jobbet i olje og gass gikk rett inn i andre jobber fordi de har en kompetanse og en teknologiforståelse som det norske samfunnet har behov for, sier Sanner.

Framtidsrettede politikere og innovative bedrifter kan sørge for at Norge griper mulighetene som utfordringene i Perspektivmeldingen gir.

– Vi har jo noen komparative fortrinn i Norge: utvikling av naturressurser, enten det er mineraler, vannkraft eller petroleum. Vi har brukt naturen over mange generasjoner, og vi har bygget teknologi som gjør at vi kan utnytte ressursene på en bærekraftig måte. Teknologien og kompetansen i petroleumssektoren er ett eksempel: man bruker sensorteknologi derfra på andre områder, som gjør at vi har en omstillingsdyktig økonomi.

Oljefondet utgjør bare en liten del av vår nasjonalformue, sammenlignet med arbeidskraften i befolkningen. Det er et godt tegn, mener finansministeren.

– Det gir håp at den menneskelige kapitalen er den største.

Dette er bare noen drypp fra podkasten Fremtidens Næringsliv. Hør hele episoden under, eller i din podkastspiller. Husk å abonnere!

 

FLERE HISTORIER

Norge kan spare på å låne grønne penger

Store klimaløfter krever helhetlig finansiering. Selv med 11.000 milliarder kroner på bok, kan det være lønnsomt å l...

Les mer

Foto: Eric Wang / Unsplash

– Hvis du tror kompetanse er dyrt, prøv inkompetanse

6/10 bedrifter mangler kompetanse: Arbeidstakere må omstille seg oftere, mener Ole Erik Almlid og Christian Pedersen.

Les mer

– Skal vi sikre velferden, må vi bruke hele befolkningen – ikke bare halvparten

Kvinner kan være løsningen på landets kompetanseunderskudd, mener distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad H...

Les mer