EPISODE 48: – Ikke stol på headhunterne

Sosiale entreprenører tenker annerledes om mangfold. De riktige folkene har ikke alltid riktig CV, mener Ferd-eier Johan H. Andresen.

Ferd-eier Johan H. Andresen var tidlig ute da han satset på sosiale entreprenører i 2009. Dette er selskaper som løser sosiale problemer, som utenforskap og likestilling: blant dem finner en selskaper som kun ansetter personer med spesielle behov, enten det er rusbakgrunn, arbeidsløse eldre, eller personer med autismespekterdiagnose – mens andre bedrifter satser på å hjelpe barn med læringsvansker eller eldre.

Andresen mener at relativ enkel tilrettelegging kan åpne for nye typer kompetanse på arbeidsplassen.

– Kjernen er å se etter potensiale, heller enn at disse menneskene er det synd på. Mange av dem har veldig god utdannelse, de er unike – jeg kaller det superkrefter – og de har interesse som gjør at de er veldig fokuserte og veldig lojale, sier han.

Andresen sikter til Unicus, et av de 13 selskapene i porteføljen til Ferd Sosiale Entreprenører. Selskapet ansetter kun personer med Asperger.

Hør episoden med Unicus her: Asperger som konkurransefortrinn

Digitaliseringen kan gi enormt mange nye arbeidsplasser. Blant arbeidssøkerne med de tekniske ferdighetene som trengs, er det ikke nødvendigvis alle som har de formelle kravene på plass. Det bør ikke skremme arbeidsgiverne, mener Andresen.

Vi kjøpte en bedrift som heter Simployer, og de kalte inn en søker som nesten ikke oppfylte noen av de formelle kravene, men lærte seg programmeringsspråket over helgen og blåste dem av banen på intervju mandag morgen.

Andresen mener to egenskaper trengs: å tilegne seg nye ferdigheter raskt, og ha en innstilling om at man vil jobbe. Men ikke forlang at de har gått på de rette skolene med de rette karakterene, understreker han.

– Ta en ekstra kikk i bunken, og ikke stol på det som kommer fra headhunterne. De er alt for smale i sin tilnærming, og er ute etter å rotere folk, mens vi er ute etter spesialister som kan være [i bedriften] lenge.

Hør hele episoden her:

 

FLERE EPISODER

Kort forklart: En ny menneskerettslov for næringslivet

Due diligence for dummies: Den nye åpenhetsloven skal hindre menneskerettsbrudd i leverandørkjedene. Er din bedrift klar...

Les mer

Skatteforslaget som kan endre oljenasjonen Norge

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe fra UiO mener den nye oljeskatten både rydder opp i skattesystemet og endrer hele re...

Les mer