EPISODE 75: Sosiale entreprenører og impact washing

De løser sosiale utfordringer og jobber med en ekstra bunnlinje. Men blir de sosiale entreprenørene offer for impact washing?

Sosiale entreprenører er bedrifter som forsøker å løse en sosial utfordring. Det kan for eksempel være utenforskap, kriminalitet, arbeidstrening, eller det kan handle om barns utvikling og mestring. 

I akseleratoren Ferd Impact Startup er målet å profesjonalisere de sosiale entreprenørene. 

– De sosiale entreprenørene klarer å se ting de store selskapene ofte ser forbi. Nå må de ha ambisjoner for at løsningene kan skaleres opp til hele Norge – og hele Norden, sier Lise Arvesen, som er forretningsutvikler i Ferd Impact Startup.

Hør også episoden med Ferd-eier Johan H. Andresen:

– Ikke stol på headhunterne

– Tenker økonomi på en annen måte

Den sosiale entreprenøren som vokser raskest i Norge er Generasjon M. Det ideelle selskapet ble startet som ungdomsbedrift i 2011, og forsøkte å bidra til to utfordringer: ensomhet på sykehjem, og arbeidstrening for ungdom. 11 år seinere har de gitt arbeidstrening til nesten 200 ungdommer, som besøker eldre på sykehjem og i omsorgsboliger. 

Benedicte Brøgger er professor ved BI, og har forsket på, og skrevet flere bøker om, sosialt entreprenørskap. Hun mener det er noen aspekter ved dette som er ukjent.

– På én måte er sosialt entreprenørskap nytt. Første gang jeg møtte en var i 2006: Et prosjekt i Drammen for innvandrerkvinner som hjalp dem å kjøpe en symaskin eller komfyr, slik at de kunne klare seg selv økonomisk. Jeg tenkte at «jaja – de tjener ikke penger, men når de bare skjønner ordentlig forretningsvirksomhet, så tar de vel til fornuft», sier hun, og legger til:

– Men så gjorde de aldri det. De tenker økonomi på en annen måte.

 

Hør episoden med den sosiale entreprenøren Unicus: Asperger som konkurransefortrinn

– Unngå impact washing

Brøgger understreker samtidig at det er ingenting nytt ved at organisasjoner jobber med sosiale utfordringer. Men andre land har gått lenger enn Norge i å anerkjenne de sosiale entreprenørene.

Belgia og Storbritannia har en egen organisasjonsform for sosiale entreprenører. Der kan ikke investorer ta ut utbytte, slik at overskuddet kan reinvesteres. Lise Arvesen mener norske myndigheter burde hente inspirasjon derfra.

– Det hadde ryddet opp både for entreprenørene og de som skal kjøpe tjenesten, sier hun.

Sosiale entreprenører samarbeider gjerne med større bedrifter og kommuner – og da er det særlig viktig å unngå impact washing, mener Arvesen.

– Det er lett å pynte seg med fine samarbeid. Det må være forankret i ledelsen og styret, slik at de etterspør sosiale resultater på lik linje som de økonomiske og miljømessige, sier Arvesen.

Hun understreker at det må være et langt nok tidsperspektiv. Kun da kan det gi reelle, målbare resultater. 

– Du endrer ikke mennesker som har stått utenfor med noen quick fix. Det tar tid. 

Hør episoden her:

… eller i din podkastspiller.

 

FLERE EPISODER

Hvordan kan innvandrere hjelpes inn i arbeidslivet?

– Min oppfordring til næringslivet er: Strekk dere litt lenger! Dette er en kjemperessurs som vi ikke utnytter godt nok...

Les mer

Kort forklart: EUs sosiale taksonomi

EUs sosiale taksonomi skal bidra til at kapital strømmer til sosialt bærekraftige aktiviteter. I bunn ligger ideen om en...

Les mer